De arbeidscoach begeleidt, ondersteunt en oriënteert cliënten in een traject naar werk.

Tijdens de coachingsmomenten brengt de arbeidscoach door middel van gesprekken en oefeningen in kaart wie je bent (talenten, kwaliteiten), wat je kan (competenties, vaardigheden) en wat je wil (waarden, drijfveren). Vragen als “wat motiveert je?”, “wat vind je belangrijk in een job?” en “waar ben je sterk in” worden hierdoor beantwoord. Daarnaast wordt er toegang verschaft tot informatie over beroepen, opleidingen en arbeidsmarktgegevens zodat de arbeidscoach kan zoeken naar een job of opleiding die in overeenstemming is met je in kaart gebrachte zelfbeeld. Je gaat m.a.w. op zoek naar de arbeidsrol die het beste aansluit bij je persoonlijkheid en mogelijkheden.

Na een beeld te krijgen op wat je kan en wat je wil, wordt een persoonlijk plan opgesteld. Hierin worden de doelstellingen neergeschreven, alsook de acties die nodig zijn om deze doelen te bereiken.

Wat kan je verwachten?

  • begeleiding, ondersteuning en oriëntatie
  • coachingsgesprekken
  • informatie over beroepen, opleidingen en arbeidsmarktgegevens
  • een arbeidsrolprofiel dat past bij je persoonlijkheid
  • een persoonlijk plan
  • begeleiding op basis van een goed onderbouwd model

We gaan op zoek naar

  • Wie je bent (talenten, kwaliteiten)
  • Wat je kan (competenties, vaardigheden)
  • Wat je wil (waarden, drijfveren)

Vragen over onze trajectbegeleiding?

Heb je vragen over onze aanpak, visie of wil je gewoon weten wie we zijn en wat we doen?