Arbeidszorg en ‘arbeidsmatige activiteiten’ (AMA) is bedoeld voor mensen die (nog) niet klaar zijn voor een betaalde job, maar die wel graag willen werken.

Het hebben van werk en/of zinvolle dagbesteding is een fundamenteel element in iemands leven, ook in dat van mensen met een psychische problematiek. Ons centrum voor arbeidszorg zorgt hierbij voor de nodige ondersteuning. Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor verrijking. Het zorgt niet alleen voor een dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen met een bijdrage, plezier beleven, uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen.

Wat kan je verwachten?

  • zinvolle dagbesteding
  • een dagritme ontwikkelen
  • toegevoegde waarde creëren in de maatschappij
  • plezier beleven
  • uitgedaagd worden
  • in verbinding staan met anderen

Onze sterktes

Persoonlijke begeleiding
Plezier
Mensen uitdagen
Dagritme ontwikkelen

Zin om samen te werken met ons?

Heb je een opdracht voor ons of wil je bij ons aan de slag?
Neem contact met ons op!